Energideklaration för BRF: Ett steg mot energieffektivisering

01 maj 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

En energideklaration är ett viktigt dokument för bostadsrättsföreningar (BRF) som vill bidra till en hållbar framtid. Den innebär inte bara att man uppfyller lagkrav utan även möjlighet till kostnadsbesparingar och ökat välbefinnande för de boende. Denna artikel berättar vad energideklaration innebär för BRF:er, dess fördelar och hur processen går till.

Vad är energideklaration och varför är den viktig för BRF:er?

En energideklaration brf är ett dokument som ger en översikt över en fastighets energiprestanda. Det är ett verktyg som hjälper till att identifiera hur energieffektiv en byggnad är, och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen och därmed också kostnaderna för uppvärmning och el. För bostadsrättsföreningar är energideklarationer särskilt viktiga av flera anledningar. Dels är det ett lagkrav att fastigheter över viss storlek ska energideklareras vart tionde år, dels kan en aktuell energideklaration vara ett värdefullt verktyg vid försäljning av bostadsrätter, då den visar potentiella köpare att BRF:en är ansvarstagande vad gäller fastighetens energiförbrukning. Dessutom, i och med fokus på hållbarhet och energieffektivitet, kan en god energiklass bidra till fastighetens och föreningens anseende.

energideklaration brf

Fördelar med att genomföra energideklarationer i BRF

Ökad energieffektivitet och sänkta kostnader

Genom att utföra en energideklaration får bostadsrättsföreningen ett verktyg för att kartlägga energianvändningen och identifiera möjligheter till förbättringar. Resultatet av deklarationen kan uppmuntra till energieffektiviserande åtgärder som inte bara minskar föreningens miljöavtryck utan också leder till ekonomiska besparingar på lång sikt.

Förbättrad inomhusmiljö

Energisparande åtgärder som till exempel förbättrar fastighetens isolering eller ventilationssystem kan bidra till en förbättrad inomhusmiljö. Detta kan i sin tur leda till ökad trivsel och hälsa för de boende i föreningen.

Hållbarhetsprofilering

I en tid där miljömedvetenhet är högt på agendan kan en bra energiprestanda vara en attraktiv kvalitet för nuvarande och potentiella medlemmar i bostadsrättsföreningen. Det visar på en modern och ansvarsfull förening som värnar om en hållbar framtid.

Hur går energideklaration till för BRF:er?

Processen för en energideklaration innefattar oftast följande steg:

  • Samling av underlag: Det innebär samling av tidigare energideklarationer, ritningar på fastigheten, energiförbrukningshistorik och andra relevanta dokument.
  • Genomförande av besiktning: En certifierad energiexpert kommer till fastigheten för att göra en översyn, bland annat kollar de på byggnadens skal, ventilationssystem, uppvärmningssystem och vattenanvändning.
  • Utvärdering och beräkning: Experten utvärderar informationsinsamlingen och besiktningen för att räkna ut fastighetens energiprestanda.
  • Rapportering och rekommendationer: Resultatet presenteras i en energideklaration som också innehåller förslag på åtgärder som kan förbättra energiprestandan.
  • Uppföljning och åtgärdsplan: Efter att deklarationen är klar är det viktigt att BRF:en arbetar med en plan för att genomföra de rekommenderade åtgärderna.

Det är viktigt att poängtera att en energideklaration ska utföras av en certifierad och oberoende expert. Bostadsrättsföreningen bör anlita en leverantör med god erfarenhet och kunskap inom området.

Fler nyheter